Не спи, а помоги

  1. Карта МИР от ВТБ банка — 2200 2460 6907 6696
  2. Карта Visa от ВТБ банка — 4893 4704 8809 0264